جوک خنده بازار

جوک خنده بازار

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

تو اداره شلوارم پاره شد وقت برگشتن به خونه از سر راه

  

يه شلوار خريدم که برام 10 سانت بلند بود اومدم خونه

  

به مادرم گفتم کوتاش کنه گفت من نمیرسم

 

به خواهرم گفتم، گفت من فردا امتحان دارم.

 

خلاصه خودم با هر زوري بود کوتاهش کردم.

 

شب مامانم حس انسان دوستيش گل ميکنه و ميره

 

 

کوتاهش ميکنه فرداش هم خواهرم کوتاهش ميکنه

 

هيچي ديگه الان با شورت اومدم سر کار ........

 

" برگی از خاطرات یک همکار "

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

تـــا حـــالا دقــــت کـــردیــــن !؟

 

شـــانـــــس یــــه بـــار در خــونــه آدمـــو میــــزنـــه ,

 

بَـــدشــــانـــســـی دســـتـــش رو از روی زنـــگـــــــ بـــر نـــمیـــداره ,

 

بـــدبــَـخـــتـــی هَـــم کـــه کـــلاً کـــلیــد داره . . . . . .

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

آقای مجری: سشووار میدونی چیه؟

 

فامیل دور:میشه راهنمایی کنی، تو جیب جا میشه

 

آقای مجری سشووار تو خونه داشتیم کجاس؟

 

فامیل دور: من بعید میدونم تو خونه داشته باشیم فوقش یه شوواره

  

که اونم تو اینجا ما نداریم ما تو دور یه نفرو داشتیم یه شووار داشت

  

بعدچیز شد او شووارش فوت کرد یه شووار دیگه

  

گرفت شد دو شووار سه شووار دیگه نشنیده بودیم

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

دیشب ساعت ۳شب بابام اومده بالا سرم بیدارم کرده میگه : پسرم پسرم !

 

من : هوووم ؟؟

 

بابام : بابا بیداری ؟

 

من : آره بابا دارم تنیس رو میز بازی میکنم.

 

بابام : زهرمار مگه من باهات شوخی دارم ؟

 

من : پدر من خو ساعت ۳ بیدارم کردی میگی مگه خوابی ؟

 

بترس از روز رستاخیز ، بترس از آتش دوزخ !

 

بابام : بابا خوابم نمیبره بیا با هم شطرنج بازی کنیم !

 

من : ای خدااااااااااا

 

حالا داشتیم بازی میکردیم سربازو هفت هشت خونه تکون داد…

 

من : بابا اون سربازه مازراتی نیست که اینجور میرونیش ؟!

 

بابام : هزار بار گفتم احترام بزرگترت رو داشته باش ،

 

پاشو گمشو بیرون میخوام بخوابم بچه سوسول ؛

 

کسی که جنبه تقلب رو نداره اصلا باهاش بازی نمیکنم !!!

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

سرویس ویژه مهد کودک با جایگاه VIP !

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

وقتی یه آدم بیکار عاشق میشه :))

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

کره خرس مگه نگفتم شیطونی نکن !

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

اینم اخرین مدل موی 2014

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

سیرتکاملی

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

مصداق بارز جمله “هیکلت تو حلقم !”

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

منوی زنهادربرابرتخلف شوهران گرامی

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

از اونجايي که ميگن : آدما رو بايد تو سفر شناخت ،

 

پس چرا ماه عسل رو يه وقتي گذاشتن که کار ازکار گذشته ؟

 

خوب قبلش بذارين ملت نادم از سفر برنگردن

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ !!!!

 

ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺘﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻧﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ

 

ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ!!!!! ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ

 

ﮐﻔﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ .....ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻤﺎﺷﻮﻥ: ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ

 

ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺮﯼ !!!!ﮐﻼ ﻣﻠﺘﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ

 

ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ......

 

ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻭﺥ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ

 

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪﺍ

 

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻢ *-*

 

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻣﺎﺩﻩ

 

ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺑﯿﺲ ﺳﯽ ﭼﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

 

ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺧﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ

 

ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺼﻔﻪ ﺗﻮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺗﺎ

 

ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭘﻨﭽﺮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯼ!!!!!!!

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

زنگ زدم ۱۱۵، میگه آمبولانس میخواین قربان؟

 

پـَـــ نــه پـَـــ یه پلیس ۱۱۰ میخوام ، بقیش هم آدامس بدین

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

خدایا امسال روزه میگیرم و 2 دقیقه مونده به اذان روزه مو میخورم …

 

تا متوجه بشی گل دقیقه آخر خوردن یعنی چی !!

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

جمله عاشقانه غضنفر به نامزدش

 

دوستت دارم به اندازه همه اذون های مغرب ماه رمضون !

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

 

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟

 

میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم.

 

میگه اِ ؟ فوت کرده ؟ میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

امروزبابام ازم پرسید:گوشیتوفارسی کردی؟

 

منم گفتم :نه ،نبردم فارسیش کنم،چون بایدRootبشه

 

یهومامانم خیلی جدی گفت :خوب بده یکی ببره که روش بشه

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

ميدونيد چرا لب گوسفند تو كله پاچه نيست ؟

 

.

 

.

 

 .

 

نه خدايي

 

 

 

اگه بود روت ميشد به كله پاچه فروش بگي آقا يه لب بده!!؟؟

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

فرا رسیدن ماه زولبیا و بامیه

 

بیخوابی شبانه ، گرسنگی روزانه ، روز شماری ماهانه

 

پرخوری سحرانه ، افطاری شاهانه

 

و توقع آمرزش سالانه !

 

مبارک !

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

جام جم داره اذان به افق لس آنجلس پخش ميکنه،

 

مامان بزرگم ميگه اذانه تهرانه؟ميگم نه لس آنجلسه،

 

ميگه: 2 زار اگه شعور داشتي ها

 

با اذان شوخي نميکردي!!!!!!!

********

ﻣﺎ ﮐﻪ ﻭﺳﻂ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻥ 100 ﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ

 

ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻮﺳﻨﯽ

 

ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ...

 

ﺍﺻﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻠﻔﯿﻪ، ﺗﻮ ﺍﺳﻤﺶ " ﺑﻮﺱ " ﺩﺍﺭﻩ !!

*******************************************************

 

ای کسانی که ایمان اوردید

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

.

 

.

 

.

 

 

 

بیاین این ایمانو ببرید

 

 

 

این بچه چقد شرّه نمیذاره بخوابم{-94-}

***************************************************

کاش ميشد بعضيارو از نت دانلود کنم

 

بيارم پيش خودم

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


بعد تا ميخورن بزنمشون دلم خنک شه

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

من از الان استرس گرفتم اگه برم بهشت همه غریبن …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

لامصبا یه ذره ثواب کنید

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

خوب دوستان ممنونم که سرمیزنید

ببخشیداگه تکراری یاجالب نبود

گفتم یکم حال وهوای وبلاگ تواین روزهاکمی شادتربشه

باارزوی بهترینهابرای شما

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام
:: برچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده , حرف دل , خاطره , گل دقیقه اخر , پلیس110 , عكس فاجعه , تصاويرعاشقانه , دلنوشته , خنده بازار , جوک , طنز , ترول , اداره , شانس , ماه عسل , ,
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : ►╫SHAHIN ╫♥●•٠·˙◕‿◕
تاریخ : دو شنبه 16 تير 1393
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

/weblog/file/img/m.jpg
! Mr.Unknown در تاریخ : 1393/8/18/fano30tak - - گفته است :
ســـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــلام!
دمــــــــــــــــــــــــــ ـت بخاری ها داش شاهین!
خیلی توپ وبت باو!
هزارتا لایک دیگه هم بدم کمه!
ایشالا خفن ترش کن!
شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند. و بخند که خدا هنوز ان بالا با توست !

نوکــــــــــــــــــــــــر تم داش!
موفق باشی همیشه!
روزت خوش !
پاسخ: Mr.Unknown سلام داداش گلم خیلی خوشحال شدم اینجا دیدمت . سپاس از حضور گرمت عزیز

/weblog/file/img/m.jpg
سعید007 در تاریخ : 1393/7/21/fano30tak - - گفته است :
سلام داش ناااااامووووسن حال کردم دمت گرم:)
پاسخ:سلام سعید جان خوشحالم اینجا میبینمت ممنونم عزیز

/weblog/file/img/m.jpg
مجید اصغرزاده در تاریخ : 1393/7/13/7 - - گفته است :
سلام عید قربان بر شما مبارک وب خوبی دارین به منم سر بزنین اگه با تبادل لینک موافق بودی بگو. بیا وبم منتظرم
پاسخ:سلام مجید جانمنم متقابلا تبریک میگم عزیز . چشم خدمت میرسم مرسی از دعوتت داداش گلم

/weblog/file/img/m.jpg
♥ترســـــــــا♥ در تاریخ : 1393/5/24/5 - - گفته است :
از این که وبت مثا وب همه تو فاز عشق و عاشقو نبود فقط کیــــــــــــــ-ف کردم
خیلی قشنگ بود اورین اورین.........
موفق باشی
پاسخ:سلام ترسا جان ممنونم گلم این نظر لطفته یک دنیا سپاس

/weblog/file/img/m.jpg
ترلان در تاریخ : 1393/5/8/3 - - گفته است :
سلاممممممممممممم

داداشم واقعا وبلاکت لایک داره به امید روزی که بتونمممممم منم مثل توو وبلاگ اقتضاحمو قشنگ کنم خخخخخخخخ که بعید میدونم بتونمممممممم
پاسخ:سلام ترلان جان واااای خیلی خوشحال میشم وقتی نظراتتونو میخونم واقعا انرژی مثبت بهم میدین شما دوستای گلم مرسی عزیز

/weblog/file/img/m.jpg
ترلان در تاریخ : 1393/5/4/6 - - گفته است :
سلام داداشی وبلاگ زیبایی داری موفق باشی
پاسخ:سلام ترلان عزیز مرسی گلم خوشحالم که سرمیزنی

/weblog/file/img/m.jpg
باران عکس در تاریخ : 1393/4/24/fano30tak - - گفته است :
عالی بود کلی خندیدم
پاسخ:سلام باران جان خوشحالم که خوشت اومده وسپاس از حضور گرمت عزیز

/weblog/file/img/m.jpg
نــ♥ــفــ♥ــس در تاریخ : 1393/4/24/fano30tak - - گفته است :
آدم یک جایی دست به خودکشی میزند؛

نه اینکه تیغ بردارد و رگش را بزند، نه!

قید احساسش را میزند …
پاسخ:گل آفتابگردان را گفتند:چراشبها سرت را پایین می اندازی؟گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . . سلام نفس جان زیبا بود ممنونم گلم

/weblog/file/img/m.jpg
حصین در تاریخ : 1393/4/20/fano30tak - - گفته است :
داش شاهین عالی بـــــــود
موفق باشی

شناختی دیگ
پاسخ:سلام حصین جان مرسی از حضورت . بله شناختم داداش گلمی


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: